Nyheter

ÅPEN KAFE LØRDAG 21. NOVEMBER


HJERTELIG VELKOMMEN  TIL ÅPEN KAFE I VÅRT GRILLHUS I GRADDIS PÅ LØRDAG FRA KL 11.00 TIL 17.00